Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
iic_cracovia

I Corsi Di Lingua

 

I Corsi Di Lingua


KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO
Włoski Instytut Kultury w Krakowie
organizuje kursy w celu upowszechnienia znajomości języka i kultury włoskiej na obszarze swojej działalności. Kursy są organizowane na wszystkich poziomach zaawansowania.

Dodatkowe informacje:
Włoski Instytut Kultury
corsi.iiccracovia@esteri.it

Konto bankowe:

Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Bank Pekao SA III O/Kraków
ul. Szpitalna 15
75 1240 2294 1111 0010 1116 6866

 


________________________________________

*** SEMESTR LETNI 2018 ***         
________________________________________ 

Semestr letni

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje kursy języka włoskiego od marca do czerwca 2018, zwykłe i intensywne (30 lub 60 godzin) na wszystkich poziomach.
Proponujemy również kursy i warsztaty językowe dla dzieci i kursy specjalistyczne (pisanie kreatywne, kuchnia, włoski język handlowy).

Zapisy:

Dla kursantów kontynuujących naukę w Instytucie: na stronie zapisy-iic.pl od 26 II do 9 III

Dla osób które zapisują się po raz pierwszy do Instytutu i już znają język włoski:
Test kwalifikacyjny i informacje w siedzibie Instytutu i pod numerem telefonu 12 421 89 43 w. 114:

od 26 lutego do 2 marca w godz. 10-19 i w dniach 7, 8 i 9 marca w godz. 16-19

Więcej informacji i harmonogram zajęć od lutego na stronie Instytutu www.iiccracovia.esteri.it w zakładce Język i Kultura.

Początek kursów: 5 marca 2018
Cena: 600/1200 PLN (przewidziane zniżki)

 


KURS PISANIA KREATYWNEGO

prowadzi: Alejandro Radawski

Kiedy: 9, 16, 23, 30 stycznia 2018 od 18.40 do 20.40
Gdzie: Włoski Instytut Kultury
Koszt: 180 PLN
Minimalny wymagany poziom: B2

Zapisy i informacje: corsi.iiccracovia@esteri.it

KURS GOTOWANIA
we współpracy z Likus Concept Store

Kiedy: marzec, kwiecień 2018
p o n i e d z i a ł k i od 18.40 do 20.10

Gdzie: Włoski Instytut Kultury i Restauracja Pasaż 13
Koszt: 600 PLN
 

Kurs składa się z lekcji teoretycznych, pogłębienia słownictwa związanego z kuchnią i gastronomią prowadzonych we Włoskim Instytucie Kultury i z lekcji praktycznych z szefem kuchni w Restauracji Pasaż 13.

Minimalny wymagany poziom: B1
Zapisy i informacje: corsi.iiccracovia@esteri.it

 

Podróż studyjna do Włoch: ucz się włoskiego odkrywając region Marche,
we współpracy z Laboratorio Edulingua
 

Kiedy: maj 2018
Gdzie: San Severino Marche
Ilość miejsc ograniczona do 20 uczestników
 

Włoski Instytut Kultury we współpracy z Laboratorio Edulingua organizuje podróż studyjną do Włoch, podczas której nauka języka będzie wzbogacona o lekcje z kultury, celem odkrycia najbardziej sugestywnych miejsc regionu Marche oraz produktów enogastronomicznych typowych dla regionu.
Zapisy i informacje: corsi.iiccracovia@esteri.it

 

 

 JAK SIĘ ZAPISAĆ?

1. Kandydaci, którzy uczęszczali wcześniej na kurs we Włoskim Instytucie i kontynuują naukę od poprzedniego semestru, zapisują się ONLINE

2. Osoby początkujące, które nigdy nie uczęszczały na kurs włoskiego, zapisują się ONLINE na kursy A1 i I1

3. Kto już uczył się włoskiego albo mieszkał we Włoszech przed zapisaniem się musi napisać TEST KWALIFIKUJĄCY na odpowiedni poziom (w Instytucie), a po ustaleniu poziomu zapisuje się ONLINE

 

UWAGA!

Informujemy, że Instytut wystawia RACHUNEK, a nie FAKTURĘ, zgodnie z procedurą stosowaną przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie.

Przypominamy, że w celu otrzymania RACHUNKU należy przesłać mail z danymi, załączając potwierdzenie wpłaty, na adres: salvatore.esposito.iic@esteri.it

O rachunek za dokonaną wpłatę należy wystąpić najpóźniej do końca października 2017.

 

Cena:
Kursy zwykłe: 600,00 zł (za semestr 24, 28, 30 godz.).
Kursy intensywne: 1200,00 zł. (za semestr 60 godz.)

Kurs dla dzieci (za semestr 20 godzin): 400,00 PLN

Kurs dla dzieci (za semestr 12 godzin): 240,00 PLN

Kurs Italiano Commerciale (za semestr 16 godzin): 350,00 PLN

 

Zniżki:

- dla studentów, za okazaniem legitymacji studenckiej: koszt 580,00/1160,00 zł. (studenci mają przysłać skan legitymacji razem z dowodem wpłaty)
- dla kolejnej osoby z rodziny: koszt 580,00/1160,00 zł.
- dla osób uczęszczających na więcej niż jeden kurs: koszt drugiego kursu 580,00/1160,00 zł
- dla kontynuujących naukę w Instytucie Włoskim (od piątego semestru): koszt 580,00

 


NASZA OFERTA

Kursy zwykłe poziom A1 i A2: 30 godzin w semestrze, 2 spotkania w tygodniu po 60 min. lub 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kursy zwykłe poziom B1, B2 i R: 30 godzin lekcji języka w semestrze, 2 spotkania w tygodniu po 60 min. lub 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kursy na poziomie C1 i C2 (AVC1, AVC2): 28 godzin lekcji języka w semestrze, 2 spotkania w tygodniu po 60 min. lub 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kursy intensywne: 60 godzin w semestrze, 2 spotkania tygodniowo po 120 min.
Kursy przygotowujące do egzaminów Celi 3, 4 i 5: 24 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kurs języka włoskiego w biznesie: 16 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kurs dla dzieci (7-9 lat) - kontynuacja, poziom A2: 20 godzin w semestrze - 1 spotkanie w tygodniu 90 min.

Kurs dla dzieci (7-9 lat) - od podstaw, poziom A1: 12 godzin w semestre - 1 spotkanie w tygodniu 45 min.


Lekcje indywidualne (terminy i cena do uzgodnienia indywidualnie)

Ilość uczestników w kursie: 8-15 dla kursów zwykłych, 8-10 dla kursów intensywnych, 6-10 dla kursów specjalistycznych (przygotowanie do egzaminu Celi 3 i 4).

Należność za kurs należy wpłacić jednorazowo zaraz po dokonaniu zapisu, przelewem na konto bankowe lub za pośrednictwem Poczty, a potwierdzenie wpłaty przesłać na adres: corsi.iiccracovia@esteri.it w ciągu dwóch dni od momentu zapisu. W przeciwnym wypadku zapis zostanie anulowany.

W trakcie trwania kursów uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z konwersacji. Terminy i tematy konwersacji na cały miesiąc będą umieszczane na tablicy informacyjnej na II piętrze, na początku miesiąca.
Konwersacje będą przeprowadzane dla grup składających się z minimum 4 osób.
Kursanci, którzy zechcą wziąć udział w zajęciach proszeni są o wpisywanie się na listę i podawanie swoich grup.
Kursanci, którzy zapisali się, a nie będą mogli uczestniczyć w kursie, są proszeni o skreślenie się z listy.

 

UWAGA!

OTO LISTA PODRĘCZNIKÓW NA SEMESTR LETNI MARZEC-CZERWIEC 2017

Kurs A1.1 i A1.2 - SPAZIO ITALIA 1

Kurs A2.1 i A2.2 - SPAZIO ITALIA 2

Kurs A2.R - BRAVISSIMO 2 (poziom A2)

Kurs B1.1 i B1.2 - SPAZIO ITALIA 3

Kurs B1.R - AFFRESCO ITALIANO B1

Kurs B2.2 - AFFRESCO ITALIANO B2

Kursy R 2, 3 - NUOVO PROGETTO ITALIANO 3

Kurs R4 - Italiano per Stranieri, 202 Esercizi B1-B2

Kurs AVC1 - MOSAICO ITALIA

Kurs I1 - SPAZIO ITALIA 1

Kurs I3 - SPAZIO ITALIA 3

Kurs I4.R - BRAVISSIMO 4

Kurs I.R1 - NUOVO PROGETTO ITALIANO 3

 


14